Pekná maďarská reč

Súťaž Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Súťaž je zameraná na rozvoj žiackej tvorivosti tvorbou textov, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok a na zvládnutie práce s jazykovými a literárnymi textami.

Školský rok 2023/2024

Výsledková listina – Pekná maďarská reč – celoštátne kolo, 10.-12.04.2024, Košice

Vyhlásenie súťaže
Prihláška
Súhlas dotknutej osoby- vyučujúci
Súhlas dotknutej osoby- súťažiaci
Organizačný poriadok
Obsahová náplň
Usmernenie súťaži

Formuláre na vyhodnotenie postupových kôl
Vyhodnotenie – školské kolo
Vyhodnotenie – okresné kolo
Vyhodnotenie – krajské kolo

Školský rok 2022/2023

Organizačný poriadok – Pekná maďarská reč
Obsahová náplň – Pekná maďarská reč
Vyhlásenie súťaže Pekná maďarská reč
Usmernenie k súťaži

Školský rok 2021/2022

Výsledková listina – Pekná maďarská reč – celoštátne kolo, 20. – 22. 4. 2022 – Košice – NOVÉ

Vyhlásenie súťaže Pekná maďarská reč
Prihláška – Pekná maďarská reč 2021/2022
Súhlas dotknutej osoby_vyučujúci
Súhlas dotknutej osoby_súťažiaci
Organizačný poriadok – Pekná maďarská reč
Obsahová náplň – Pekná maďarská reč
Usmernenie k on-line realizácii okresných a krajských kôl súťaže PMR – NOVÉ

Formuláre na vyhodnotenie postupových kôl
Vyhodnotenie – Pekná maďarská reč – školské kolo
Vyhodnotenie – Pekná maďarská reč – okresné kolo
Vyhodnotenie – Pekná maďarská reč – krajské kolo

Školský rok 2020/2021

Záverečná správa
Vyhlásenie súťaže Pekná maďarská reč
Usmerenie k realizácii školských kôl súťaže Pekná maďarská reč – dištančnou formou

Školský rok 2019/2020

Záverečná správa PMR 2019_2020
Vyhlásenie PMR – NOVÉ
Prihláška PMR 2019/2020
Súhlas dotknutej osoby, vyučujúci
Súhlas dotknutej osoby, súťažiaci
Organizačný poriadok PMR – 2018
Obsahová náplň PMR – 2018

Formuláre na vyhodnotenie postupových kôl
Pekná maďarská reč – školské kolo
Pekná maďarská reč – okresné kolo
Pekná maďarská reč – krajské kolo

Školský rok 2018/2019

Záverečná správa PMR 2019 -NOVÉ
Celoštátna odborná komisia Pekná maďarská reč – NOVÉ
Výsledková listina – Pekná maďarská reč – celoštátne kolo, 10. – 12. 4. 2019 – Košice – NOVÉ

Školský rok 2017/2018

Výsledková listina – Pekná maďarská reč – celoštátne kolo, 11. – 13. 4. 2018 – Košice
Záverečná správa PMR 2018 – NOVÉ

Školský rok 2016/2017

Pekná maďarská reč – vyhodnocovacia správa 2017
Výsledková listina – Pekná maďarská reč – celoslovenské kolo, 20. – 22.4.2017 – Košice

Školský rok 2015/2016

PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – vyhodnocovacia správa 2016
VÝSLEDKOVÁ LISTINA – PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – CELOSLOVENSKÉ KOLO 13.-15. 4. 2016 – KOŠICE

Školský rok 2014/2015

Záverečná správa PMR 2015
VÝSLEDKOVÁ LISTINA – PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – CELOSLOVENSKÉ KOLO – 16-18.04.2015

Školský rok 2013/2014

Výsledková listina z celoslovenského kola, konaného v dňoch 9. -11. apríla 2014 v Košiciach

Školský rok 2012/2013

Výsledková listina z celoslovenského kola, konaného v dňoch 17.-19. apríla 2013 v Košiciach

Školský rok 2011/2012

Výsledková listina z celoslovenského kola, konaného v dňoch 18. -20. apríla 2012 v Košiciach

Školský rok 2010/2011

Výsledková listina z celoslovenského kola, konaného v dňoch 13. – 15. apríla 2011 v Košiciach

 

Zodpovedný zamestnanec: PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD.