Školské e-testovania JESEŇ 2022 – vyhodnotenie

V období od 5. októbra do 16. novembra 2022 Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) ponúkol základným a stredným školám možnosť overiť úroveň vedomostí a zručností žiakov prostredníctvom elektronických testov. 

V  systéme e-Test boli pre žiakov základných škôl a gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sprístupnené testy z matematiky, vyučovacích jazykov, čitateľskej gramotnosti a anglického jazyka úroveň A2. Pre žiakov stredných škôl a ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií boli k dispozícii testy z vyučovacích jazykov, čitateľskej gramotnosti, anglického jazyka úrovne B1 a B2 a matematickej gramotnosti. Celkovo bolo v systéme pripravených 16 testov.

O testovania bol veľký záujem. Online testovania JESEŇ 2022 sa zúčastnilo celkom 47 836 žiakov na 506 školách. Žiaci základných a stredných škôl vyplnili v uvedenom období vyše 63 600 elektronických testov.

Na základných školách bol najväčší záujem o test z anglického jazyka úrovne A2 a matematiky pre žiakov 5. ročníka ZŠ (v oboch vyše 8 000 žiakov), na stredných školách sa najviac žiakov otestovalo zo slovenského jazyka a literatúry (vyše 5 000 žiakov).

Priamo na portáli systému e-Test majú riaditelia prístup k reportom s výsledkami žiakov a školy v e-testovaní JESEŇ 2022.

Veríme, že pre školy sú tieto nástroje užitočnou pomôckou na opakovanie a prehlbovanie učiva a reporty sú užitočnou spätnou väzbou pre identifikovanie rozdielov v úrovni vedomostí a zručností žiakov.

Viac informácií nájdete na: https://nivam.sk/merania/e-testovania/e-testovania-jesen-2022/

 

Všetkým zapojeným školám ďakujeme za účasť.

 

Zdielať tento článok