E-testovania JESEŇ 2022

Všetky školy pozývame na účasť v e-testovaniach JESEŇ 2022!

V období od 5. októbra do 16. novembra 2022 sme pre základné a stredné školy v systéme e-Test pripravili elektronické testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, matematiky, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, anglického jazyka (úroveň A2, B1 a B2) a aj testy overujúce čitateľskú a matematickú gramotnosť.

Tieto testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z uvedených predmetov a sú v súlade s platnými vzdelávacími štandardmi pre ISCED 1, ISCED 2, resp. ISCED 3 (Štátny vzdelávací program) pre daný testovaný predmet.

Prihlasovanie na testovanie: od 28. septembra od 8.00 h do 16. novembra 2022 do 8.00 h

Termín testovania pre všetky druhy škôl: od 5. októbra od 8.00 h do 16. novembra 2022 do 12.00 h

Termín sprístupnenia výsledkov: koniec novembra 2022 (žiaci svoj predbežný výsledok uvidia ihneď po ukončení testu)

Termíny testovania si stanovuje škola podľa záujmu o jednotlivé testy v závislosti od svojich kapacitných možností (viac informácií nájdete v dokumentoch: Technické a organizačné požiadavky pre e-testovania JESEŇ 2022, Pokyny pre školského koordinátora a v časti Manuály a dôležité linky).

Prehľad testov pre e-testovanie JESEŇ 2022
Súbory testovaní pre ZŠ:
ST_ZS_jesen2022

 • 1 test z matematiky pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským a maďarským (40 min.)
 • 1 test z matematiky (súmernosť) pre žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ v slovenskom jazyku (30 min.)
 • 1 test z matematiky pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
 • 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
 • 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (45 min.)
 • 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (60 min.)
 • 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov 6. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 min.)
 • 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 min.)
 • 1 test z čitateľskej gramotnosti pre žiakov 6. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (45 min.)
 • 1 test z anglického jazyka, úrovne A2 pre žiakov 8./9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (45 min).

Súbory testovaní pre SŠ:
ST_SS_jesen2022

 • 1 test z matematickej gramotnosti pre žiakov 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
 • 1 test na čitateľskú gramotnosť pre žiakov 2. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (45 min.)
 • 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 4. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (45 min.)
 • 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 2. a 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom maďarským (45 min.)
 • 1 test z anglického jazyka, úroveň B1 pre žiakov 2. ročníka GYM a 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (45 min.)
 • 1 test z anglického jazyka, úroveň B2 pre žiakov 4. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (45 min.)

Všetky testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.

Anotácie testov
Testy pre ZŠ
Testy pre SŠ

Povolené pomôcky:

 • Slúchadlá sú nevyhnutné pre testy z/zo:
  • slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov 6. aj 9. ročníka
  • anglického jazyka B1 a B2 (testy úrovne A2 neobsahujú časť počúvanie)
 • Kalkulačka je povolená pri testoch z:
  • matematiky pre žiakov 9. ročníka ZŠ
  • matematickej gramotnosti pre žiakov 3. ročníka SŠ

Pri všetkých testoch môžu žiaci používať pomocné papiere a písacie potreby.

Organizačné pokyny a manuály nájdete tu: https://nivam.sk/merania/e-testovania/manualy/