Pedagogické rozhľady v roku 2023

Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia Pedagogické rozhľady, zabezpečuje svoju činnosť aj v roku 2023.  Časopis vytvára priestor na tvorivé riešenie otázok čo a