Národný inštitút vzdelávania a mládeže prináša aktualizovaný Katalóg odborných činností a programov vzdelávania na školský rok 2023/2024

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pripravil aktualizovanú verziu Katalógu odborných činností a programov vzdelávania na školský rok 2023/2024. 

Dokument predstavuje ponuku, ktorú môžu pedagogickí a odborní zamestnanci využiť v druhom polroku aktuálneho školského roka.

NIVaM im tak pomáha efektívne plánovať a realizovať aktivity vlastného profesijného rozvoja. 

Obsah Katalógu odborných činností a programov vzdelávania (druhý polrok školského roka 2023/2024):

  • Kurikulárne zmeny v základnom vzdelávaní   
  • Zavádzanie systému podporných opatrení                                                                                     
  • Digitálna transformácia vzdelávania a školy – NP DiTEDu  
  • Ponuka programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity 
  • Podpora práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania 
  • Online podpora vzdelávania 
  • Katalógové listy programov vzdelávania

Katalóg odborných činností a programov vzdelávania na školský rok 2023/2024

 

 

Zdielať tento článok