Týždeň o túžbe vzdelávať sa

Celoživotné vzdelávanie obohacuje jednotlivca a rozvíja spoločnosť. A práve na jeho celospoločenský význam aktuálne upriamuje pozornosť Týždeň celoživotného učenia (18. – 24. 9. 2023). V poradí už 23.