Zamestnanie

Aktuálne pracovné ponuky

 
Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre tvorbu testovacích
nástrojov z gramotností (Plán obnovy a odolnosti)
 
Miesto práce: Bratislava
Lehota na predkladanie žiadostí: do 30. 9. 2022
 
 
Výskumný a vývojový zamestnanec pre štatistické analýzy
a hodnotenie výsledkov meraní (plán obnovy a odolnosti)
 
Miesto práce: Bratislava
Lehota na predkladanie žiadostí: do 30. 9. 2022
 
 
Informátor (vrátnik – údržbár)
 
Miesto práce: Banská Bystrica
Lehota na predkladanie žiadostí: do 31. 8. 2022
 
 
 
IKT manažér pre Národný projekt PIAAC
 
Miesto práce: Bratislava
Lehota na predkladanie žiadostí: do 31. 8. 2022
 
 
 
Zamestnanec pre oddelenie predmetových olympiád a súťaží
 
Miesto práce: Bratislava
Lehota na predkladanie žiadostí: do 31. 8. 2022
 
 
 
Odborný referent v rámci implementácie a administrácie programov EÚ
Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity
 
Miesto práce: Bratislava
Lehota na predkladanie žiadostí: do 31. 8. 2022
 
 
Odborný referent v rámci implementácie a administrácie programov EÚ
Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity
 
Miesto práce: Bratislava
Lehota na predkladanie žiadostí: do 31. 8. 2022

 

Vedúci oddelenia informačných a komunikačných technológií

Miesto práce: Bratislava

Inzerát: Vedúci oddelenia informačných a komunikačných technológií

Lehota na predkladanie žiadostí: do 19. 8. 2022

Administratívny pracovník (projekt realizovaný v spolupráci s UNICEF)

Miesto práce: Bratislava

Inzerát: Administratívny pracovník

Lehota na predkladanie žiadostí: do 15. 08. 2022

Hlavný metodik podpory integrácie ukrajinských žiakov na slovenských školách (projekt realizovaný v spolupráci s UNICEF)

Miesto práce: Bratislava
Inzerát: Hlavný metodik podpory integrácie
Lehota na predkladanie žiadostí: do 15. 08. 2022

Odborný zamestnanec podpory integrácie detí z Ukrajiny do predprimárneho vzdelávania (projekt realizovaný v spolupráci s UNICEF)

Miesto práce: Bratislava

Inzerát: Odborný zamestnanec podpory integrácie detí z Ukrajiny

Lehota na predkladanie žiadostí: do 15. 08. 2022

Koordinátor/ka regionálnych tímov (projekt realizovaný v spolupráci s UNICEF)

Miesto práce: Bratislava

Inzerát: Koordinátor/ka regionálnych tímov

Lehota na predkladanie žiadostí: do 15. 08. 2022

Finančný manažér/ka (projekt realizovaný v spolupráci s UNICEF)

Miesto práce: Bratislava

Inzerát: Finančný manažér/ka

Lehota na predkladanie žiadostí: do 15. 08. 2022

Regionálny metodik pre podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny pre pracoviská Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, B. Bystrica, Košice (projekt realizovaný v spolupráci s UNICEF)

Miesto práce: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice

Inzerát: Regionálny metodik pre podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny

Lehota na predkladanie žiadostí: do 15. 08. 2022

Personalista/mzdár

Miesto práce: Bratislava

Inzerát: Personalista

Lehota na predkladanie žiadostí: do 12. 08. 2022

 

 

 

Ďalšie pracovné príležitosti v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže