Záznam z webináru: Plán aktivít MŠVVaŠ SR k zaraďovaniu detí – cudzincov s dôrazom na odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní na školský rok 2023/2024 (pre neštátnych zriaďovateľov)

seminár_UNICEF
Dovoľujeme si dať do pozornosti záznam z webináru: Plán aktivít MŠVVaŠ SR k zaraďovaniu detí – cudzincov s dôrazom na odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní na školský rok 2023/2024 (pre neštátnych zriaďovateľov)
 
Na webinári sa účastníci oboznámili s aktivitami, ktoré vo vzťahu k vzdelávaniu cudzincov v školskom roku 2023/2024 pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Kľúčové témy:
• Základné informácie k povinnosti školskej dochádzky a financovaniu vzdelávania;
• Zaraďovanie detí – cudzincov s dôrazom na odídencov z Ukrajiny do škôl vrátane špecifík pri zaraďovaní detí s zdravotným znevýhodnením;
• Úloha regionálnych koordinátorov NIVaM;
• Jazykové vzdelávanie (od jazykových kurzov cez nový predmet – Slovenský jazyk ako druhý jazyk – až po podporné opatrenie);
• Existujúce a nové nástrojov podpory inkluzívneho prostredia na školách vrátane psychosociálnej podpory;
• Pomoc a nástroje podpory pre uchádzačov o prácu v školstve (ukrajinských pedagógov a odborných zamestnancov);
• Príprava návrhu Stratégie vzdelávania cudzincov.
 
Webinár je určený pre neštátnych zriaďovateľov, ktorí vzdelávajú deti cudzincov s dôrazom na deti odídencov z Ukrajiny.
 
Informácie poskytli:
  • Viera Hincová, Danica Hullová a Jana Píšová NIVaM
  • Matej Sapák a Stella Hanzelová, MŠVVaŠ SR – Team UA

Zdielať tento článok