Záznam z webinára: Úloha školských podporných tímov (ŠPT) na základnej škole pri adaptácii žiakov z Ukrajiny

V rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní ponúkame sériu webinárov pre školské podporné tímy na základných a stredných školách, a pre poradenské zariadenia.

Webinár je zameraný na úlohu školských podporných tímov pri podpore inkluzívneho prostredia v základnej škole pri začleňovaní žiakov/cudzincov. Počas webinára sme sa zamerali na porozumenie ťažkostí, ktoré prináša pre deti odídencov z Ukrajiny ich životná situácia – strata domova, traumatizujúce zážitky, náročnosť adaptácia v cudzej krajine, jazyková bariéra. Členovia školských podporných tímov získajú praktické tipy na zlepšenie zručností a komunikácie pedagógov, žiakov, ktorí sa do školy začleňujú, ako aj ich rovesníkov a rodičov. Oboznámia sa s trauma informovaným prístupom, so špecifikami situácie žiakov z Ukrajiny a to novoprichádzajúcich aj tých, ktorí sú na Slovensku už dlhšie. Budeme sa tiež zaoberať kompetenciami školského podporného tímu a postupmi pri prípadnej diagnostike ťažkostí žiakov odídencov k Ukrajiny v základnej škole.

Na webinári sme sa venovali nasledujúcim témam:

  • špecifiká adaptácie žiakov z Ukrajiny z hľadiska ich veku, možné príčiny zhoršenej adaptácie prejavujúcej sa v správaní, motivácii a spolupráci a možnosti pomoci, – trauma-informovaný prístup a čas potrebný na adaptáciu,
  • scitlivovanie pedagogických, odborných zamestnancov a triednych kolektívov na prijatie žiakov z Ukrajiny,
  • komunikácia s rodičmi žiakov odídencov, čo napomáha spolupráci s rodičmi/zákonnými zástupcami,
  • opatrenia v kompetencii školských podporných tímov a opatrenia v kompetencii pedagogických zamestnancov,
  • či a kedy je potrebné kontaktovať ďalších odborníkov napr. z CPP, kedy odoslať žiakov na odborné vyšetrenia,
  • o čo sa môže pri orientačnej diagnostike opierať školský podporný tím (napr. pri ťažkostiach v správaní, učení),
  • ako postupovať pri nástupe žiakov odídencov do prvého ročníka základnej školy,
  • na čo myslieť pri výbere strednej školy pre žiakov odídencov.

Lektorka: Eva Krupová školská psychologička, psychologička so skúsenosťami s prácou s deťmi cudzincov

 

 

Zdielať tento článok