Záznam z webinára: Úloha školských podporných tímov ŠPT na strednej škole pri adaptácii žiakov z Ukrajiny

Webinár je zameraný na úlohu školských podporných tímov pri podpore inkluzívneho prostredia na strednej škole pri začleňovaní žiakov/cudzincov. Počas webinára sme sa zamerali na porozumenie ťažkostí, ktoré prináša pre deti odídencov z Ukrajiny ich životná situácia – strata domova, traumatizujúce zážitky, náročnosť adaptácie v cudzej krajine, jazyková bariéra. Členovia školských podporných tímov získali praktické tipy na zlepšenie zručností a komunikácie pedagógov, študentov, ktorí sa do školy začleňujú, ako aj ich rovesníkov a rodičov. Oboznámili sa s trauma informovaným prístupom, so špecifikami situácie študentov z Ukrajiny a to novo prichádzajúcich aj tých, ktorí sú na Slovensku už dlhšie. Zaoberali sme sa kompetenciami školského podporného tímu a postupmi pri prípadnej diagnostike ťažkostí žiakov odídencov k Ukrajiny v strednej škole a to aj s ohľadom na rozdielnosti v školskej dochádzke v obidvoch krajinách. 

Na webinári sme sa venovali nasledujúcim témam:

– čo napomáha a čo zhoršuje situáciu pri adaptácii žiakov odídencov alebo cudzincov na strednej škole

– aké opatrenia okrem jazykových kurzov a úpravy hodnotenia sú nápomocné

– aké sú špecifiká adaptácie študentov na strednej škole, prečo môže byť adaptácia niekedy ťažšia ako u žiakov na ZŠ, možné príčiny a možnosti pomoci

– ako scitlivovať pedagógov a triedne kolektívy na prijatie žiakov odídencov v triede

– ako reagovať v konkrétnych situáciách ktoré vznikajú pri adaptácii študentov na nové prostredie

– ako poskytnúť podporu v poradenstve, aj pri jazykovej bariére.

– aké kroky môže podniknúť školský podporný tím alebo výchovný poradca, a ktoré opatrenia sú v kompetencii pedagógov

– trauma

– informovaný prístup v prístupe k študentom na strednej škole – na čo myslieť pri komunikácii s rodičmi žiakov odídencov, čo napomáha spolupráci s rodičmi/zákonnými zástupcami

– kedy odoslať žiakov na odborné vyšetrenia (CPP, pedopsychiater ) – o čo sa môže pri orientačnej diagnostike opierať školský podporný tím (napr. pri emocionálnych ťažkostiach, ťažkostiach v správaní, učení a pod.).

 

Lektorkou bola: Mgr. Eva Krupová školská psychologička, psychologička so skúsenosťami s prácou s deťmi cudzincov

 

Celý záznam nášho webinára si môžete pozrieť kliknutím tu.

Zdielať tento článok