Záznam z webinára: DVOJITÁ ZÁŤAŽ PRI ŠTÚDIU NA SLOVENSKEJ A UKRAJINSKEJ ŠKOLE / ПОДВІЙНE НАВАНТАЖЕННЯ ЧЕРЕЗ НАВЧАННЯ В СЛОВАЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛАХ

Pozrite si dvojjazyčný webinár zameraný na situáciu detí z Ukrajiny, ktoré navštevujú školu v obidvoch krajinách. Zameriame sa na problematiku záťaže pri takomto type štúdia, na dilemy, ktoré sú spojené s rozdielmi medzi vzdelávacím systémom na Ukrajine a na Slovensku a na možnosti aj úskalia zvládania tejto dvojitej záťaže. Pozrieme sa na túto situáciu aj na pozadí náročnej životnej situácie, straty domova a prežitej traumy, ako aj na možnosti psychohygieny a podpory pre žiakov aj rodičov.

 

Štúdium na dvoch školách môže byť porovnateľné ako pracovať v dvoch zamestnaniach osem hodín denne. Čo to žiakom a rodičom prináša do každodenného života? Ako pomôcť rodičom rozhodnúť sa pre cestu, ktorá je správna v ich konkrétnej situácii? Lektorka prinesie nielen pohľad odborníka, ale pozrie sa na problém aj optikou matky, ktorá má osobnú skúsenosťou s touto situáciou a praktickými možnosťami, ako ju úspešne zvládnuť.

 

Lektorka: Olena Tkachuk, psychologička a externá spolupracovníčka projektu NIVAM – UNICEF Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní. Má úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore Praktická psychológia, od r. 2012 pracovala v oblasti klinickej psychológie ako riaditeľka osobitného centra zdrojov.  Od júla 2022 pôsobí aj ako psychologická konzultantka  Ligy za duševné zdravie v banskobystrickom kraji.

 


 

ТЕМА: ПОДВІЙНE НАВАНТАЖЕННЯ ЧЕРЕЗ НАВЧАННЯ В СЛОВАЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛАХ

 

Запрошуємо вас на двомовний вебінар, присвячений ситуації дітей з України, які відвідують школу в обох країнах. Ми зосередимося на проблематиці навантаження в області навчання, на дилемах, які пов’язані з відмінностями між освітньою системою в Україні та Словаччині, а також на можливостях і підводних каменях подолання цього подвійного навантаження. Ми також розглянемо цю ситуацію на тлі складної життєвої ситуації, втрати дому та травми, а також можливостях психогігієни та підтримки як учнів, так і батьків.

 

Лектор: Олена Ткачук, психолог та співавторка проекту NIVAM – UNICEF «Підтримка емігрантів з України в освіті». Має повну вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія», з 2012 року працювала в галузі клінічної психології на посаді директора спеціального ресурсного центру.  З липня 2022 року вона також працює психологічним консультантом „Лігa психічного здоров’я“ в регіоні Банськa-Бистриця.

 

Для кого призначений семінар: батьки школярів з України, педагоги, всі допоміжні професії, партнерські організації.

Вебінар буде перекладено синхронно з української мови. Наприкінці вебінару буде простір для обговорення.

 

 

Zdielať tento článok