WEBINÁRE – UČITEĽSKÉ FÓRUM

WEBINÁRE - UČITEĽSKÉ FÓRUM

Srdečne vás pozývame na webináre, ktoré sú zamerané na rozvoj a nadobudnutie praktických vedomostí a zručností všetkým učiteľom a ďalším pedagogickým zamestnancom.

 
Vybrať si môžete z ponuky:
 
  • Výučba v online priestore
Téma UF zameraná na komplexnú ukážku využitia aplikácií v edukačnom procese
Dátum: 25.10.2022 o 14:00 h.
 
  • Ako nájsť efektívny spôsob učenia, ktorý by zvyšoval vnútornú motiváciu a viedol k vytváraniu si kladného postoja k predmetu? Burza nápadov – výmena skúseností z výučby a výchovy mimo vyučovania v podobe rôznych aktivít
Lektoruje Mgr. Lukáš Hirko a moderuje PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Dátum: 26.10.2022 a 27.10.2022 od 14:00 h.
 
  • Učiteľské fórum Finančná gramotnosť
Lektor: Mgr. Božena Stašenková, PhD., moderátor Ing. Mária Hitríková
Téma : Vzdelávanie spotrebiteľov v rámci obehovej ekonomiky: bezobalové nakupovanie, environmentálna značka alebo klamlivá reklama, producenti nových modelov spotreby, z farmy na stôl, energetické spoločenstvá.
Účastníkom budú k dispozícii aj krátke motivačné videá pre žiakov.
Dátum: 4.11.2022, 15.00 h. – 17.00 h.
 
  • Stretnutie so slovenčinármi
Máte záujem stretnúť sa so slovenčinármi, vymeniť si s nimi skúsenosti, alebo riešiť rôzne otázky týkajúce sa vyučovacieho procesu?
Dátum: 9.11.2022
Link s pozvánkou dostanú iba prihlásení
Zdielať tento článok