Výsledky výskumnej analýzy implementácie rámcových učebných plánov

Obrázok_publikácia

Oddelenie vzdelávania národnostných menšín NIVaM vypracovalo Správu o stave implementácie rámcových učebných plánov (RUP) v školách s vyučovacím jazykom maďarským na základe vlastného výskumu, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2015-2019.

Získané výskumné dáta sú jedinečné v tom, že prinášajú prehľad o doteraz nepreskúmanej oblasti, o implementácii RUP a súčasne o využívaní disponibilných hodín, ako aj o profilácii základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Slovenskej republike.

Výskumné zistenia môžu byť prínosom pri tvorbe školských vzdelávacích programov, ako aj pri tvorbe RUP pre ďalšie obdobie aj v reformných ročníkoch, ktoré začnú používať nové štátne vzdelávacie programy pre školy národnostných menšín.

Výskumnú správu so zisteniami a odporúčaniami pre pedagogickú prax a pre tvorbu pedagogických dokumentov si môžete prečítať TU.

Zdielať tento článok