V septembri otvorí Klub začínajúcich pedagógov materských škôl 2024/2025 prvé stretnutia. Poznáme ich témy

Učiteľky v materských školách, ale aj pedagogické asistentky majú aktuálne príležitosť zaujímavého profesijného rozvoja. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pripravil sériu podujatí, z ktorých poznatky využijú v praxi. Krajské pracovisko NIVaM v Košiciach začína od septembra s Klubom začínajúcich pedagógov materských škôl 2024/2025.   

„Podujatia sú určené začínajúcim pedagógom alebo pedagógom s maximálne 5-ročnou pedagogickou praxou. Chceme, aby im vzdelávanie pomohlo stotožniť sa s koncepciou ‘reflexívnej praxe‘ a vedeli ju následne aplikovať pri rozvíjaní profesijných kompetencií a skvalitňovaní jednotlivých procesov v pedagogickej činnosti,“  konkretizuje Eva Sobinkovičová, učiteľka profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie v KP NIVaM v Košiciach a garantka týchto vzdelávacích aktivít.

Ako uviedla, vzdelávanie začne od septembra 2024 a naplánovaných je 10 tematických stretnutí. Prebiehať budú každú tretiu stredu v mesiaci od 8. 00 hod. do 10. 30 hod.

DÁTUMY a TÉMY prvých stretnutí:

  1. 9.2024|Legislatíva v práci pedagóga materskej školy | PRIHLÁSIŤ SA
  2. 10.2024 | Ako tvoriť pravidlá triedy, aby fungovali | PRIHLÁSIŤ SA
  3. 11.2024 | Organizačné formy a plánovanie v materskej škole | PRIHLÁSIŤ SA

„Záujemcovia si môžu vybrať podľa vlastných preferencií. Absolvovať všetky stretnutia alebo si zvoliť tie, ktoré sú pre nich relevantné. Vzdelávať budeme prezenčne v Krajskom pracovisku NIVaM v Košiciach. Praktické informácie doplníme na každom stretnutí aj o spoločnú diskusiu.“ 

Klub začínajúcich pedagógov materských škôl | KP NIVaM v Košiciach

KONTAKT: PaedDr. Eva Sobinkovičová | eva.sobinkovicova@nivam.sk  | 0948 030 079

 

Zdielať tento článok