Usmernenia pre učiteľov a pedagógov týkajúce sa boja proti dezinformáciám a podpory digitálnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy

Predstavujeme Usmernenia pre učiteľov a pedagógov týkajúce sa boja proti dezinformáciám a podpory digitálnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy. Tieto usmernenia boli oznámené v septembri 2020 v rámci akčného plánu digitálneho vzdelávania (na roky 2021 – 2027) a ich zavádzanie predstavuje významný krok v podpore mladých ľudí pri nachádzaní ich postavenia na internete, kde nadväzujú kontakty s druhými a prispievajú k našim dynamickým demokraciám.

Prostredníctvom usmernení a podpory pedagógom a učiteľom spoločne prispievame k pomoci mladým ľuďom, aby dokázali kriticky myslieť, prijímať informované rozhodnutia na internete a zostať v bezpečí a zároveň neprestajne posilňovať svoju odolnosť. Učitelia a pedagógovia zohrávajú mimoriadne významnú úlohu vo formovaní digitálnych zručností a kompetencií mladých ľudí.

Usmernenia sú dostupné na stiahnutie v slovenskej a anglickej verzii.

 

Zdroj foto: www.pexels.com
Zdielať tento článok