Slovenské domácnosti sa postupne zapájajú do medzinárodného projektu PIAAC

Zber dát medzinárodného výskumu zručností dospelých – PIAAC 2 OECD už prebieha tretím mesiacom. Vyškolení externí anketári, ktorí spolupracujú s NIVaM, oslovujú reprezentatívne vybraté domácnosti po celom Slovensku s cieľom zapojiť členov domácností do výskumu. Vo výskume sa zisťujú čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí s pomocou informačno-komunikačných technológií ako aj informácie o sociálnom pozadí ľudí (ako napr. vzdelanie, zamestnanie, osobnostné charakteristiky).

Po troch mesiacoch zberu môžeme začať bilancovať. K dnešnému dňu bolo oslovených už viac ako 1 800 domácností z celkového počtu 8 000, čo predstavuje približne 23%. Okrem domácností sa rozbieha zber dát aj u učiteľov základných a stredných škôl. V databáze je 2 600 reprezentatívne vybraných respondentov, cieľom je úspešne otestovať aspoň 1500 z nich. Výsledky kognitívnych a nekognitívnych zručností budú porovnávané s výsledkami učiteľov PIAAC Online, ktorý na Slovensku prebiehal v rokoch 2018 – 2020. 

Ak sa na výskum pozrieme z hľadiska úspešnosti doterajšieho oslovenia členov domácnosti, zistíme, že sa pohybujeme na úrovni 66%, čo znamená, že tretina oslovených sa odmietla zapojiť. Ak by bolo percento odmietnutí významne vyššie, dáta zo Slovenska by nemohli byť porovnávané s dátami z ostatných zapojených krajín, čím by Slovensko prišlo o možnosť porovnať úroveň zručností dospelého obyvateľstva s ostatnými krajinami.

Po troch mesiacoch zberu môžeme sledovať rozdiely aj v regiónoch. Vysoký podiel úspešnosti zberu dosahuje stredné a východné Slovensko, kde je aktívnych zhodne po 28 anketárov. Západné Slovensko v zbere dát zaostáva. Faktom je, že v teréne je síce nižší počet aktívnych anketárov (14), počet odmietnutí oslovených členov domácností je však pomerne vysoký (49%). K dnešnému dňu zatiaľ nedokážeme vyvodiť závery vysvetľujúce nedôveru alebo nízku motiváciu k zapojeniu sa obyvateľov západného Slovenska do projektu. Ak si dáta rozmeníme na drobné, zistíme, že nižšiu zapojenosť vidíme u mužov (prevažne mestských) z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Z hľadiska veku je najväčší deficit dát najmä vo vekovej skupine od 16 do 25 rokov, aj vo vekom rozpätí od 25 do 35 rokov. V týchto parametroch musí Slovensko zabrať, aby zber dát obsiahol celú populáciu a dáta boli relevantné. Úlohou projektového tímu je okrem iného riešiť podobné nezrovnalosti či diskrepancie, aby mohlo byť Slovensko na konci projektu úspešné. Možno však konštatovať, že po pomalšom rozbehu sa naším externým spolupracovníkom v náročnej práci v teréne začína dariť. Zber dát bude pokračovať do konca marca budúceho roka.

 

V Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže veríme, že sa stanovené ciele podarí dosiahnuť.

Zdielať tento článok