Slovenčinári, zapojte sa do vzdelávacieho programu „Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka“

V spolupráci s Unicef a Studia Academica Slovaca sme v rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní  pripravili bezplatný vzdelávací program, vďaka ktorému si učitelia slovenského jazyka a literatúry rozšíria svoje kompetencie o výučbu slovenčiny ako cudzieho/druhého jazyka. 

V dôsledku vypuknutia vojny na Ukrajine vzrástol v slovenských školách počet detí a žiakov, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina. Štúdium slovenčiny ako cudzieho jazyka má svoje špecifiká, a preto sme radi, že slovenským učiteľom môžeme ponúknuť možnosť zapojiť sa do vzdelávacieho programu „Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka“, na ktorom sa oboznámia s osobitosťami osvojovania si slovenského jazyka a reálií z pohľadu cudzincov a nerodených hovoriacich. Cieľom vzdelávacieho programu je zvýšiť počet takýchto učiteľov a pomôcť pri zlepšení integrácie detí cudzincov (primárne odídencov z Ukrajiny) do slovenského vzdelávacieho systému.  

Pre koho je vzdelávací program určený:  

  • učiteľov slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ a SŠ, ktorí pôsobia v školách v rámci celého Slovenska s výnimkou Bratislavy (Vzdelávací program „Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka“ pre učiteľov z Bratislavy je realizovaný Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava. Viac informácií nájdete tu: https://bit.ly/3HOT5FU) 

Rozsah a forma vzdelávacieho programu: 

  • vzdelávací program sa realizuje v rozsahu 10×4 vyučovacie hodiny v priebehu mesiacov Marec – Máj podľa preferencií účastníkov prezenčne a/alebo online 
  • 1. otváracie školenie je naplánované na 3. 3. 2023 

Vzdelávanie je kapacitne obmedzené na 20 miest. 

Termín na prihlásenie: 

Uchádzači sa môžu prihlásiť prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA do 24. 2. 2023 

 

Bližšie informácie o vzdelávacom programe nájdete na tomto odkaze:  Vzdelávací program Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka

Ak by ste potrebovali viac informácií, kontaktujte našu kolegyňu Danicu Hullovú na danica.hullova@mpc-edu.sk, 0918 364 665. 

Informácia o výsledku výberu bude poslaná všetkým záujemcom po ukončení prihlasovania na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári najneskôr do 28. 2. 2023 (vrátane). 

Garant a personálne zabezpečenie programu za Studia Academica Slovaca 

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. (garantka), Mgr. Michaela Mošaťová, PhD., Mgr. Helena Ľos Ivoríková, PhD., Mgr. Eva Španová, PhD., Mgr. Adela Ismail Gabríková, PhD. 

 

Zdielať tento článok