Skutočné zdravá škola o.z. pod záštitou NIVAM prináša pracovné listy pre učiteľov

Občianske združenie Skutočne zdravá škola svojím pôsobením komplexne rozvíja kultúru stravovania vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach. Téma jedla je natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami, prostredníctvom čoho je možné naplniť veľkú časť očakávaných vzdelávacích výstupov od úrovne predškolského vzdelávania až po 2. stupeň základných škôl. Organizácia Skutočne zdravá škola, o.z. získala záštitu NIVAM-u v rámci projektu SchoolFood4Change. Tento projekt sa zameriava na celoškolský prístup k strave a jej zlepšeniu. V tejto súvislosti prinášajú užitočné pracovné listy pre učiteľov materských a základných škôl. 

 

Pracovné listy si môžete prečítať a stiahnuť: 

Pracovné listy ‘Učenie chutí’ pre materské školy
Pracovné listy ‘Učenie chutí’ pre 1. stupeň základných škôl
Pracovné listy ‘Učenie chutí’ pre 2. stupeň základných škôl 

 

Manažérka Skutočne zdravá škola o.z. – Eva Blaho sa o tvorbe pracovných listov vyjadrila takto: 

“Tému strava chápeme ako širší pojem, ktorý zahŕňa zodpovednosť za svoje zdravie, telo a životné prostredie. Teda oblasti, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu života teraz aj v budúcnosti. Neustále tiež riešime problém kvality stravy v ŠJ a následne vyhadzovanie veľkého množstva odpadu v ŠJ, pretože aj napriek snahe o neustále skvalitňovanie stravy v ŠJ, deti skrátka mnohé jedlá nejedia. Zo skúseností však vieme, že čím viac deti vedia o jedle a potravinách, tým lepší je ich vzťah k jedlu. Aj preto má veľký význam vzdelávať deti aj o jedle a interaktívnym a praktickým spôsobom im umožniť spoznať viac potraviny, produkty a procesy v poľnohospodárstve, potravinárskom priemysle a podobne. Téma jedla v našich pracovných listoch slúži ako prostriedok na upevňovanie vedomostí z iných predmetov. Snažíme sa o kreatívny prístup, ktorý sa opiera o tému jedlo – denne prítomnú v našich životoch. Našim cieľom je podporiť zručnosti detí, žiakov a študentov, ktoré využijú v starostlivosti a zodpovednosti za seba samého a otvoria im cestu k zdravému životnému štýlu.

 

Učitelia však môžu vytvoriť aj nové nápady a hry. Môžete tiež meniť tie naše podľa preberanej látky, alebo podľa osobitosti vašich žiakov. Naše hry a úlohy nemajú jediné unikátne správne riešenie. Deti môžu mať rôzne skúsenosti a návyky v oblasti stravovania. Slúžia viac na vyjasnenie názorov a na opakovanie preberaného učiva v praxi, za využitia každodennej témy jedla a potravín. Navyše na prvom aj druhom stupni ZŠ sú už dnes predmety (Pracovné vyučovanie, Technika), na ktorých sa žiaci zoznamujú úplne priamo s témou potravín, prípravy jednoduchých pokrmov a pestovania rastlín, ovocia a zeleniny. Pedagógovia môžu byť deťom sprievodcami počas týchto hodín a rôznych workshopov aj pri dokončovaní, ozdobovaní a servírovaní jedla. Je dobré, aby si deti užili aj túto časť práce s potravinami podľa seba. Je to tiež spôsob, ako umožniť deťom zlepšiť si vzťah k jedlu. Mnohí radi pracujú, krájajú, varia a zdobia, ale nie sú dobrí jedáci. Alebo sú dokonca nejedáci. Je to v poriadku. Chuť do jedla nikdy nevymôžeme nasilu. Už len to, že sa podieľajú na vytvorení spoločného jedla ich môže povzbudiť k väčšej odvahy pri jedle. Deti majú na takýchto workshopoch priestor rôzne suroviny a plodiny doslova ochytať, dotýkať sa ich, zoznámiť sa s ich konzistenciou a štruktúrou. To, čo budú mať raz možnosť spoznať, nabudúce možno aj ochutnajú.

 

Spolupracovali sme aj so psychologičkou, podľa ktorej z psychologického hľadiska kontakt s potravinami a príprava jedál súvisí s rozvíjaním viacerých štruktúr psychiky na príslušnej vekovej úrovni. Okrem získavania nových poznatkov (suroviny, náradie, recepty a pod.) vedie k bezprostrednému osvojovaniu si celého radu praktických zručností s dôrazom na trpezlivosť, pozornosť a tvorivosť (krájanie, miešanie, stolovanie, atď.). Prežívanie spokojnosti, hrdosti a potešenia, keď sa príprava jedla darí saturuje oblasť emocionálnu. Konečný výsledok vedie k posilneniu sebadôvery, sebaistoty a samostatnosti a motivuje k ďalšej činnosti.”

 

Viac o programe Skutočne zdravá škola a ich pôsobení sa dozviete tu: Skutočne zdravá škola 

 

Zdielať tento článok