Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ je literárna súťaž určená žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí. Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti.

32. ročník súťaže

32. ročník súťaže – vyhlásenie
Prihláška do 32. ročníka

31. ročník súťaže

31. ročník súťaže – vyhlásenie
Organizačný poriadok súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2022
Prihláška do 31. ročníka
Vyhodnotenie 31. ročníka súťaže – kategória 1
Vyhodnotenie 31. ročníka súťaže – kategória 2.A
Vyhodnotenie 31. ročníka súťaže – kategória 2.B
Vyhodnotenie 31. ročníka súťaže – kategória 3
Vyhodnotenie 31. ročníka súťaže – kategória 4

30. ročník súťaže

30. ročník súťaže – vyhlásenie
Prihláška do 30. ročníka

Vyhodnotenie 30. ročníka

ZMENA: Nad rámec Organizačného poriadku súťaže ako reakciu na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu ponúkame prihlasovateľom zo Slovenskej republiky možnosť zaregistrovať súťažné práce aj elektronicky na adrese:
https://form.jotform.com/212691717357058

29. ročník súťaže

29. ročník súťaže – vyhlásenie
Prihláška do 29. ročníka
Vyhodnotenie 29. ročníka súťaže

28. ročník súťaže

28. ročník súťaže – vyhlásenie
Prihláška do 28. ročníka
Vyhodnotenie 28. ročníka súťaže – kategória 1
Vyhodnotenie 28. ročníka súťaže – kategória 2.A
Vyhodnotenie 28. ročníka súťaže – kategória 2.B
Vyhodnotenie 28. ročníka súťaže – kategória 3
Vyhodnotenie 28. ročníka súťaže – kategória 4

27. ročník súťaže

27. ročník súťaže – vyhlásenie
Prihláška do 27. ročníka

26. ročník súťaže

26. ročník súťaže – vyhlásenie
Prihláška do 26. ročníka – aktualizovaná

25. ročník súťaže

25. ročník súťaže – vyhlásenie
Prihláška do súťaže 25.ročník

24. ročník súťaže

24. ročník súťaže – vyhlásenie
Prihláška do súťaže
Vyhodnotenie 24. ročníka súťaže

23. ročník súťaže

23. ročník súťaže – vyhlásenie
Prihláška do súťaže

22. ročník súťaže

22. ročník súťaže – vyhlásenie
Prihláška do súťaže

20. ročník súťaže

Správa z 20. ročníka súťaže

Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Jana Kovaľová, PhD.