Školenie predsedov školských a predmetových maturitných komisií

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) prostredníctvom krajských pracovísk a pracoviska v Komárne v spolupráci s oddelením hodnotenia a monitorovania vzdelávania organizuje školenia pre predsedov školských maturitných komisií a predsedov predmetových maturitných komisií.

Cieľom školenia je prezentovať učiteľom stredných škôl legislatívne úpravy v oblasti maturitnej skúšky a procesy organizačného zabezpečenia externej a internej časti maturitnej skúšky, oboznámiť účastníkov s právami a povinnosťami predsedu predmetovej a školskej maturitnej komisie v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška č. 224/2022 Z. z.) a organizačnými pokynmi vydávanými realizátorom maturitnej skúšky (NIVaM).

Pracoviská budú školenia realizovať v mesiaci február 2023. Školenia budú realizované prezenčnou alebo online formou. Vo väzbe na kapacitu priestorov a výber formy vzdelávania budú školenia jednodňové alebo dvojdňové. Výstupom školenia bude potvrdenie o účasti na vzdelávacom podujatí, ktoré bude každému účastníkovi školenia zaslané elektronicky.

V prípade akýchkoľvek informácií kontaktujte príslušné pracovisko:

PracoviskoKontaktná osobaLektor/lektoriTermín školenia 1Termín školenia 2Termín školenia 3Forma školenia
online/ prezenčne
KP BratislavaPaedDr. Darina Bačová, PhD.
darina.bacova@mpc-edu.sk
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Mária Onušková
Mgr. Libuša Bednáriková
Mgr. Marta Remetová
8.2.2023
16.2.2023
7.2.2023
14.2.2023
-Prezenčne
Ševčenkova 11, Bratislava
KP TrnavaMgr. Adriana Lančaričová
adriana.lancaricova@mpc-edu.sk
Mgr. Alžbeta Palacková
Mgr. Adriana Lančaričová
7.2.2023--Prezenčne
Aula, SOŠ obchodu a služieb,
Lomonosovova 6, Trnava
KP NitraMgr. Mária Pappová
maria.pappova@mpc-edu.sk
Mgr. Alžbeta Palacková
Mgr. Mária Pappová
Ing. František Kotrusz
1.2.2023
2.2.2023
8.2.2023
9.2.2023
-Prezenčne
Aula, Gymnázium Párovská ul, Nitra
KP KomárnoMgr. Gábor Tóth, PhD.
gabor.toth@mpc-edu.sk
PaedDr. Zuzana Farkašová
Mgr. Gábor Tóth, PhD.
2.2.2023
8.2.2023
--Prezenčne
Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3, Komárno
KP TrenčínIng. Vladimír Figel
vladimir.figel@mpc-edu.sk
Ing. Vladimír Figel,
PhDr. Jana Gašparovičová PhD.
Ing. František Kotrusz
Mgr. Alžbeta Palacková
7.2.2023
13.2.2023
--Prezenčne
Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej,
Veľkomoravská 14,
911 34 Trenčín
KP Banská Bystrica Mgr. Dana Váňová
dana.vanova@mpc-edu.sk
Mgr. Dana Váňová,
Mgr. Ing. Marian Valent, PhD. et. PhD.,
Mgr. Anna Pávová
8.2.2023-
-Prezenčne
Aula SZU, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bernolákova 8, 974 05 Banská Bystrica
KP ŽilinaMgr. Jana Leibiczerová
jana.leibeczerova@mpc-edu.sk
Mgr. Jana Leibiczerová
Mgr. Lenka Štalmachová
1.2.2023
2.2.2023
6.2.2023
7.2.2023
13.2.2023
14.2.2023
Online
KP PrešovPhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD.
slavka.dzacovska@mpc-edu.sk
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA,
Mgr. Mária Mihaľová
21.2.202322.2.2023-Online
KP KošicePhDr. Maroš Dvorský
maros.dvorsky@mpc-edu.sk
Mgr. Gabriela Bodnárová, PhDr. Maroš Dvorský,
Mgr. Ľubica Korečková
6.2.2023
8.2.2023
14.2.2023
15.2.2023
21.2.2023
-Online
Zdielať tento článok