Rozprávka ako prostriedok na spoluprácu materskej školy a rodiny

Možnosti spolupráce materskej školy a rodiny patria medzi často diskutované témy z pohľadu učiteliek materskej školy aj rodičov. Obe zúčastnené strany majú spoločný cieľ, pomôcť dieťaťu dosiahnuť čo najoptimálnejšie výkony a vytvoriť základy na vstup do základnej školy. Rozdielne sú však prístupy a možnosti materskej školy a rodiny. Jednou z príležitostí spolupráce je využívanie známych svetových rozprávok, ktoré majú potenciál spájať materskú školu a rodinu.

V príspevku, ktorý je k dispozícii na prečítanie a stiahnutie TU, navrhujeme konkrétne aktivity na rozprávkové námety do domáceho prostredia inšpirované činnosťami v materskej škole.

Autor: PaedDr. Silvia Mináriková, PhD., NIVaM – Krajské pracovisko Trnava 

Zdielať tento článok