Program inovačného vzdelávania NIVaM:  Poskytovanie podporných opatrení deťom v predškolskom veku

Národný inštitút vzdelávania a mládeže dáva do pozornosti program inovačného vzdelávania s názvom Poskytovanie podporných opatrení deťom v predškolskom veku.

Ako uvádza anotácia programu: „Účastník vzdelávania si v súlade s Katalógom podporných opatrení rozšíri spôsobilosti, ako vybrať, aplikovať a vyhodnotiť efektivitu a účinnosť konkrétneho podporného opatrenia/opatrení, prípadne jeho/ich modifikácie v procese výchovy a vzdelávania v najlepšom záujme dieťaťa a s ohľadom na podmienky materskej školy, ktorú navštevuje.“

Odbornú garanciu nad programom prevzala Mgr. Teťana Ustohalová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM).

NIVaM pripravil celkom 6 programov inovačného vzdelávania k novému systému podporných opatrení. Ich cieľom je prehĺbiť, rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov vymedzené v profesijných štandardoch v súvislosti so zavádzaním a poskytovaním podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní.

Všetky programy inovačného vzdelávania sú v rozsahu 50 hodín. Z toho vzdelávanie tvorí 30 hodín a dištančné úlohy 20 hodín. Kompletný prehľad tejto bezplatnej a certifikovanej ponuky programov inovačného vzdelávania je dostupný na https://mpc-edu.sk/sk/edu/program/plan-obnovy-k6

 

Program inovačného vzdelávania: Poskytovanie podporných opatrení deťom v predškolskom veku

Katalóg podporných opatrení

 

Zdielať tento článok