Prihláste sa na inovatívny vzdelávací tréning Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pripravuje inovatívny vzdelávací tréning „Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít“, ktorý je určený pre pedagógov materských, základných a stredných škôl.

Cieľom vzdelávania je zdokonaliť kľúčové profesijné kompetencie účastníkov vzdelávacieho tréningu v oblastiach:

     –         Rómsky jazyk (komunikačná úroveň A1 – pre začiatočníkov)

     –         Rómska kultúra a rómska história

     –         Interkultúrna výchova

     –         Inovatívne vzdelávacie metódy

 

Vzdelávanie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Uchádzači sa môžu prihlásiť vyplnením FORMULÁRA v termíne do 11. 11. 2022 (vrátane): https://forms.office.com/r/AisC3b7BZ1

Bližšie informácie nájdu záujemcovia na tomto odkaze: Výzva na prihlasovanie na vzdelavací tréning

Ak by ste potrebovali viac informácií, kontaktujte nášho kolegu, pána PhDr. Jozef Facunu, PhD. na adrese jozef.facuna@statpedu.sk

Informácia o výsledku výberu bude poslaná všetkým záujemcom po ukončení prihlasovania na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári najneskôr do 14. 11. 2022 (vrátane).

Zdielať tento článok