Prihlasovací formulár NP POP3 školský rok 2024/2025 pozícia ŠDK

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Prihlasovacie údaje

Prosíme, ignorujte návrh adresy s koncovkou .kr. Prihlášku systém prijme s akoukoľvek uvedenou adresou.

Údaje o zriaďovateľovi prihlasovanej školy

Obsah žiadosti na školský rok 2024/2025 nárokovateľný maximálne podľa počtu úväzkov vyplývajúceho zo zverejneného kľúča pre jednotlivé pozície

Financovaná pozícia:
V prípade, že predkladáte prihlášku za organizačnú zložku, uveďte počet PZ, ktorí pôsobia v rámci tejto zložky.
V prípade, že predkladáte prihlášku za organizačnú zložku, uveďte počet OZ, ktorí pôsobia v rámci tejto zložky.
Click or drag a file to this area to upload.
Formulár prílohy nájdete tu: Pre školy - výška verejných zdrojov
Maximálna veľkosť nahraného súboru je 5 MB.

Čestné vyhlásenia

Čestné vyhlásenia 1
Čestné vyhlásenie 2
Čestné vyhlásenie 3