Pridajte sa na webinár DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE V PREVENCII

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pripravil sériu dvoch webinárov pod názvom Prevencia prostredníctvom rozvíjania osobnostných a komunikačných zručností žiakov. Pedagogickým aj odborným zamestnancom a zamestnankyniam umožňujú spoznať a prakticky uplatniť ďalšie psychologické prístupy k prevencii a osobnostnému rozvoju žiakov a žiačok.

Prvé z podujatí sa uskutočnilo v stredu 26. októbra, účastníci ho hodnotili veľmi pozitívne a ocenili najmä praktické rady.

Aktuálne pripravujeme druhé podujatie zo série. Tento raz sa zameriame na využitie digitálnych technológii v prevencii. Podujatie sa uskutoční v stredu 9. novembra od 14:00 do 16:00 a bude prebiehať online prostredníctvom platformy ZOOM. Registrovaní účastníci dostanú odkaz na pripojenie mailom v deň konania podujatia. Lektorkou školenia bude doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Počítačové hry, sociálne siete a rôzne online aplikácie sa v súvislosti s prevenciou spomínajú skôr ako niečo, pred čím máme deti a dospievajúcich chrániť. Cieľom webinára je ukázať si, ako spraviť z technológií v prevencii užitočného spojenca. Pozrieme sa na rôzne možnosti využitia digitálnych technológií v preventívnych programoch a aj v rámci preventívnych aktivít, ktoré zaraďujú učitelia a učiteľky do svojho vyučovania. Ukážeme si niektoré príklady, ktoré využívajú rôzne online prostredia či virtuálnu realitu k nácviku sociálnych zručností žiakov a žiačok. Navyše si spoločne vytvoríme online preventívnu únikovú hru, ktorú si môžete zahrať priamo v triede alebo sa môže stať netradičnou domácou úlohou pre celú rodinu.

Webináre sú určené pre učiteľky a učiteľov, odborných zamestnancov a zamestnankyne škôl a školských zariadení, ktorí pripravujú a realizujú aktivity zamerané na prevenciu a osobnostný a sociálny rozvoj detí a žiakov a ktorí chcú získať v tejto oblasti najnovšie odborné informácie a námety na aktivity.

Ak by ste potrebovali viac informácií, kontaktujte našu kolegyňu, pani PhDr. Ľubicu Bizíkovú na adrese lubica.bizikova@statpedu.sk

Na prihlásenie sa na webinár stačí vyplniť tento krátky formulár priložený nižšie. Nájdete ho tiež na odkaze: https://forms.office.com/r/7rDRF7jkfm

 

 

Zdielať tento článok