Pracovné stretnutie Krajského pracoviska NIVaM v Nitre k ponúkaným službám aktivít v školskom roku 2022/2023 pre školy v Nitrianskom kraji

Dňa 19.1.2023 uskutočnilo Krajské pracovisko NIVaM v Nitre pracovné stretnutie o ponúkanej službe aktivít v školskom roku 2022/2023 pre školy v Nitrianskom kraji. Počas stretnutia sa zúčastnení riaditelia základných škôl, či predstavitelia školských úradov dozvedeli všetky potrebné informácie o podpore pre pedagogických a odborných zamestnancov v ich profesijnom rozvoji, o práci s mládežou, či o podpore integrácie detí a žiakov z Ukrajiny do vzdelávacieho procesu na Slovensku.
 
O tom, že na stretnutí panovala príjemná, otvorená a motivujúca komunikácia svedčí aj spätná väzba od jedného z účastníkov.
“Podujatie bolo organizované na vysokej spoločensko-profesionálnej úrovni, jednotlivé vystúpenia a prezentácie boli pútavé a informačne obohacujúce, poslanie NIVaM-u i parciálne činnosti a ponuky boli predstavené veľmi jasne, hutne, výstižne a dostatočne vysvetľujúco. Oceňujem, že atmosféra nebola strojená a umelo-škrobená, účastníci sa mohli svojimi otázkami a podnetmi flexibilne a interaktívne zapájať aj počas celého priebehu akcie, jednotliví prednášajúci boli veľmi dobre odborne pripravení, nechýbal humor a dokonca sme si svoje nadobudnuté vedomosti aj otestovali prostredníctvom aplikácie. Osobitne oceňujem, že nám boli sprístupnené a predstavené rôzne programy, ponuky, projekty, publikačné odkazy, linky, príručky a ďalšie zaujímavé zdroje informácií.”
 
V mene organizačného tímu: Mária Pappová, Štefan Dragúň, Mária Rosinská, Marcel Mudrák, Martin Vyšňa, Romana Strížová ďakujeme účastníkom za príjemne strávený čas.
 
Zdielať tento článok