Pracovné listy pre praktické školy a odborné učilištia zamerané na finančnú gramotnosť

Národný inštitút vzdelávania  mládeže ponúka prehľadné spracovanie témy finančnej gramotnosti pre žiakov a žiačky s mentálnym postihnutím. Pracovné listy, ktoré sú zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti sú určené pre žiakov a žiačky praktických škôl a odborných učilíšť.

Hlavné témy sú spracované podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti. Sú spracované primerane schopnostiam žiakov a žiačok s mentálnym postihnutím, pričom prínosom je pre nich oboznámenie sa so základnými témami z problematiky finančnej gramotnosti, s ktorými sa v bežnom živote stretávajú a budú stretávať.

Pracovné listy sú voľne dostupné v elektronickej verzii na odkaze: Pracovné listy pre praktické školy a odborné učilištia zamerané na finančnú gramotnosť

 

Publikáciu nájdete aj na našich stránkach:

Publikačná činnosť

Deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním

Zdielať tento článok