Pozvánka na zážitkový seminár – SPOZNÁVAME REGIÓN II.

Krajské pracovisko Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Trnave v spolupráci s Kultúrnym centrom Malý Berlín v Trnave, vás pozýva na zážitkový seminár  s názvom: Príbeh trnavských hradieb – Záhada Mocného opasku.

Hlavným cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom inšpiráciu pre zážitkové interaktívne spoznávanie mesta Trnava, s využitím metódy terénneho vyučovania regionálnych dejín, prostredníctvom  interaktívnej hry Záhada Mocného opasku, s ohľadom na pripravované kurikulárne zmeny, v súvislosti s reformou vzdelávania.

Špecifickým cieľom je poukázať na zmysluplnosť využívania digitálnych technológií v živote žiakov, ako aj na  rozvíjanie informačnej a digitálnej gramotnosti.

Vedomé využívanie regionálnych prvkov a  artefaktov je nenahraditeľnou príležitosťou k rozvoju žiackej osobnosti prostredníctvom  terénneho vyučovania, ktoré umožňuje vnímať historické súvislosti nielen ohraničene, ale aj v širšej perspektíve. Využitie interaktívnej hry Záhada Mocného opasku spája históriu, technológiu, inštalácie v životnej veľkosti, rôzne hádanky a prekvapenia, napínavý príbeh a prechádzku peknými uličkami mesta Trnava.

Dvojjazyčné audio – spracovanie hry Záhada Mocného opasku ponúka využitie aj pri výučbe anglického jazyka, čím prispieva k rozširovaniu slovnej zásoby a cibreniu si základných zručností počúvania, porozumenia, rozprávania a v neposlednom rade aj písania. 

  • Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci  2. stupňa ZŠ a SŠ
  • Dátum: 12.12.2022
  • Časové rozpätie: 10:00 – 14:00 hod.
  • Lektor: Mgr. Adrián Kobetič
  • Link na prihlásenie: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/3841
Zdielať tento článok