POZOR, ZMENA TERMÍNU. Webinár k mediálnej gramotnosti pre učiteľov a učiteľky materských škôl sa presúva na 14. decembra

Pozývame Vás na webinár, ktorý je zameraný na rozvíjanie mediálnej gramotnosti učiteľov a učiteliek v materských školách. V prvej časti sa venuje témam ako vplyv médií na spoločnosť, práca s informáciami a faktami, či najčastejšie chyby v myslení. Druhá časť je zameraná na rozvíjanie mediálnej gramotnosti detí v predškolskom veku. Webináre sa realizujú v nadväznosti na metodickú príručku Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti, ktorá je dostupná na webovom sídle: https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/medialna-vychova-materskych-skolach.pdf .

Nový termín:

14. 12. 2022 od 8:30 do 12:00, prihlasovanie je otvorené do utorka 12.12

Program:

8:30 – 10:00 Mediálna gramotnosť a kritické myslenie

10:00 – 10:30 prestávka

10:30 – 12:00 Ako podporiť rozvíjanie mediálnej gramotnosti u detí

Lektorka:

Mgr. Michaela Vargová, PhD.

Prihláste sa prostredníctvom odkazu: https://forms.office.com/r/NSVUwTihtY

Účasť na webinári je bezplatná. Po registrácii Vám pošleme prihlasovacie údaje prostredníctvom komunikačnej platformy ZOOM.

 

Kontakt: Mgr. Miroslava Višňovská, PhD.  miroslava.visnovska@statpedu.sk

Zdielať tento článok