Pokračujeme v jazykovom vzdelávaní na podporu učiteľov slovenčiny i pedagogických a odborných zamestnancov z Ukrajiny

NIVAM  v spolupráci so Studia Academica Slovaca a Unicef začal počas marca realizovať  dve série jazykových kurzov – Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka a Slovenčina ako cudzí jazyk.  Cieľom prvého z nich je rozšíriť učiteľkám a učiteľom slovenčiny kvalifikáciu na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Druhý kurz sa zameriava na jazykovú prípravu pedagogických  a odborných zamestnancov z Ukrajiny.

Jazyková bariéra tvorí jednu z hlavných prekážok efektívneho začleňovania detí odídencov, ale aj pedagogických a odborných zamestnancov z Ukrajiny do slovenského školstva. V rámci nášho projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, ktorý realizujeme v spolupráci s Unicef, sme vo februári 2023 zverejnili 2 výzvy. ň

Aktuálne robia vybraní účastníci z výzvy i náhradníci testy zo slovenského jazyka, vďaka čomu sa zostavia sa definitívne skupiny.

Do výzvy sa prihlásilo až 305 účastníkov, do projektu sme však mohli obsadiť iba 67 miest. 

Zoznam všetkých nezaradených účastníkov zaslal NIVaM na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, vďaka spoločnej koordinácii pre zvyšných prihlásených hľadáme ďalšie možnosti.

Za obrovský záujem ďakujeme!

Zdroj fotografií: Studia Academica Slovaca

 

Zdielať tento článok