Podcast Abeceda školskej pohody: Mám v triede žiačku, žiaka s poruchami učenia. Ako na to?

Integrácia detí s vývinovými poruchami učenia je bežnou súčasťou školskej praxe. Aktuálne je v našich školách cez        20-tisíc žiakov s rôznymi formami ťažkostí so známou predponou ‘dys’. Čo konkrétne tieto poruchy predstavujú,        ako a kedy ich u detí spozorovať, no aj o pomoci rodičom a učiteľom sme sa rozprávali v aktuálnom podcaste Abeceda školskej pohody.        

„Fakt je taký, že máme omnoho lepšiu diagnostiku. Omnoho viac a intenzívnejšie sú pripravení naši učitelia. Máme školské podporné tímy. Takže to, že vieme identifikovať, že sa jedná o vývinové poruchy učenia je dnes oveľa rýchlejšie, intenzívnejšie, kvalitnejšie ako kedykoľvek predtým,“ spomína v úvode Svetlana Síthová, hosť podcastu Abeceda školskej pohody.

V rámci ďalšieho rozprávania približuje Síthová aj to, ako si vieme tieto vývinové poruchy u detí všimnúť. „Rozmieňa              na drobné“ jednotlivé ‘dys’ ťažkosti a v krátkosti spomína ich prejavy.

Je podstatné si uvedomiť, že tieto poruchy učenia sú spojené nielen s učením sa, ale pre tieto deti sú bežnou súčasťou dňa aj v praktickej rovine – obchod, hry a pod.

Síthová vyzdvihla skúsenosti učiteľov, že dokážu pretaviť učivo do vyučovacieho procesu tak, aby bavilo mladšie aj staršie deti. V prípade žiakov s vývinovými poruchami učenia je však potrebné pochopiť svet týchto detí a porozumieť jednotlivým týmto poruchám aj v súvislosti s individualitou žiaka. Pre učiteľa je dôležité prispôsobiť sa. Odovzdať žiakovi vedomosti v takom formáte, aby ich čo najlepšie prijal a vo formáte, v akom mu to vyhovuje. Samozrejme jednotlivé riešenia je dobré hľadať spoločne s rodičmi detí.                

Vypočujte si podcast Abeceda školskej pohody, ktorý vznikol v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.      

Zdielať tento článok