Originálna video-metodická pomôcka: Dejepisná vídanka

Učitelia dejepisu, máme pre Vás „nevídaný“ tip na vyučovaciu hodinu. Poznáte Dejepisnú vídanku?
 
Originálna video-metodická pomôcka približuje žiakom základných a stredných škôl dejiny 20. storočia cez príbehy historických postáv. A ako to funguje? Pozeráte spoločne so žiakmi príbeh konkrétnej historickej osobnosti a potom… ako by ste reagovali na jeho mieste?
 
  •  Každá dejepisná vídanka má dve časti.
  •  Najskôr sa žiaci zoznámia s príbehom postavy.
  •  Následne spoločne diskutujete o tom, aká by bola ich reakcia na situáciu, v ktorej sa postava ocitla.
  •  Po diskusii si pustíte druhú časť videa a žiaci zistia, ako to bolo v skutočnosti.
Prácu s jednotlivými témami na hodine Vám uľahčí metodický materiál a nahovorený komentár, ktorý má pripravený každé video.
 
Dejepisná vídanka je projektom Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť. Vznikla v spolupráci Historického ústavu SAV, podcastu Tak bolo a nášho Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.
Presvedčte sa aj Vy, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť – https://www.dejepisnavidanka.sk/
 
 
Zdielať tento článok