Ohlasujeme termín konania celoštátneho kola súťaže POZNAJ SLOVENSKÚ REČ

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, gestor súťaže Poznaj slovenskú reč, informuje, že celoštátne kolo súťaže sa uskutoční v Bratislave v Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím Svrčia 6 v dňoch 7. až 9. júna 2023.

 

V školskom roku 2022/2023 celoštátne kolo 43. ročníka súťaže sa organizuje v súlade s Organizačným poriadkom súťaže Poznaj slovenskú reč č. 2017-12674/39423:2-10IO.

 

Pozvánka, návratka a ďalšie dokumenty boli poslané elektronicky základným a stredným školám, ktorých žiaci postúpili do celoštátneho kola.

 

Dokumenty je potrebné vrátiť podľa pokynov elektronicky najneskôr do 24. mája 2023.

 

Zdroj obrázka: FB – Národný inštitút vzdelávania a mládeže – Sekcia Školy

Zdielať tento článok