Odporúčania pre výučbu a vzdelávanie o holokauste

27. januára si celý svet pripomína obete holokaustu počas druhej svetovej vojny. Tento dátum ako Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005.

Obeťami holokaustu sa stali ľudia, na ktorých sa zamerali nacisti na základe ich etnickej príslušnosti, náboženstva, politického presvedčenia, zdravotného znevýhodnenia alebo sexuálnej orientácie.

„Stalo sa to raz. Nemalo sa to stať, ale stalo sa to. Nesmie sa to stať znovu, ale mohlo by sa. Preto má vzdelávanie o holokauste zásadný význam,“ povedal pri príležitosti otvorenia Štokholmského medzinárodného fóra o holokauste v roku 2000 švédsky premiér Göran Persson.

Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu (IHRA) v nadväznosti na záväzky Štokholmskej deklarácie sformulované na fóre, zverejnila publikáciu: Odporúčania pre výučbu a vzdelávanie o holokauste.

V roku 2021 bol v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (v tom čase ako Štátny pedagogický ústav) dokončený slovenský preklad tejto publikácie. Je určená učiteľom a učiteľkám základných a stredných škôl a tiež pracovníkom a pracovníčkam s mládežou v rámci neformálneho vzdelávania.

Metodická príručka obsahuje inšpirácie, ako pracovať s témou holokaustu tak, aby sa predchádzalo šíreniu konšpiračných teórií. Pomáha rozvíjať kľúčové kompetencie, medzi ktoré patrí aj budovanie kritického myslenia s cieľom sprostredkovať overiteľné fakty a formovať udržateľnú demokratickú spoločnosť.

Príručka je voľne dostupná online: Odporúčania pre výučbu a vzdelávanie o holokauste

 

O IHRA

Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu (The International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) spája vlády a odborníkov s cieľom posilniť, rozvíjať a šíriť povedomie o vzdelávaní, výskume a pripomínaní holokaustu, ako i napĺňať záväzky vyplývajúce zo Štokholmskej deklarácie z roku 2000. IHRA (v minulosti Pracovná skupina pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, pripomínania a výskumu holokaustu, alebo ITF) vznikla na podnet bývalého švédskeho premiéra Görana Perssona v roku 1998. V súčasnosti tvorí sieť IHRA viac ako 40 krajín, ako i medzinárodných partnerských organizácií, ktoré sa zaoberajú otázkami spojenými s holokaustom. Sieť expertov IHRA zahŕňa zástupcov najvýznamnejších inštitúcií na svete, ktoré sa špecializujú na vzdelávanie, pripomínanie a výskum o holokauste. V období rokov 2019 až 2023 sústredia experti IHRA a politickí zástupcovia svoje úsilie na uchovanie historických záznamov a boj proti skresľovaniu histórie.

 

O metodickej príručke pre výučbu a vzdelávanie o holokauste

Táto publikácia nadväzuje na predchádzajúce usmernenia pre pedagógov a tvorcov politík v oblasti vzdelávania, ktoré vypracovali experti IHRA. Spracovanie publikácie by nebolo možné bez mnohých príspevkov delegátov v rámci IHRA zastúpených vo všetkých delegáciách. 

Zdielať tento článok