Oblečme si niečo modré, vyjadríme tým podporu ľudom s autizmom

Modrá ako prejav úcty a otvorenosti. Dňa 2. apríla si už od roku 2008 pripomíname Svetový deň povedomia o autizme. Odev s modrou farbou v tento deň je prejavom solidarity a otvorenosti voči ľuďom s autizmom. Modrá farba je symbolom komunikácie.

Cieľom Svetového dňa povedomia o autizme je zvýšiť informovanosť o autizme a o možnostiach pomoci či vytvorení podmienok pre ich plnohodnotný život. Na slovenských základných školách sa vzdeláva v aktuálnom školskom roku 2022/2023 celkom 993 žiakov a žiačok s autizmom, z toho 19 % tvoria dievčatá.

„Inkluzívny prístup v sebe obsahuje rešpektovanie rôznorodosti a podporu pre všetkých, aby každý dokázal napĺňať svoj potenciál a bol šťastným. Je dôležité, aby školy vnímali a chceli inklúziu ako úplne prirodzenú vec. Keď Vás niekto spýta, prečo potrebujeme inklúziu, môžeme odpovedať otázkou – prečo potrebujeme byť k sebe ľudskí, empatickí a rešpektujúci sa navzájom? Je to niečo samozrejmé a prirodzené,“ uviedla Svetlana Síthová, riaditeľka Odboru podpory formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Deti s autizmom majú ťažkosti nadväzovať vzťahy, socializovať sa a komunikovať o témach, ktoré sú pre iných zaujímavé, no pre ne nepochopené. Na autistické spektrum sa zaraďuje detský autizmus, Aspergerov syndróm a atypický autizmus. Prejavy sú rôzne a výrazne sa odlišujú tým, že každé dieťa je jedinečné.

Žiaci a žiačky s autizmom neraz preferujú nemennosť prostredia a rutinné činnosti. Prejavy autizmu nemajú rovnakú podobu a intenzitu. Deti a dospelí s autizmom môžu mať ťažkosti s verbálnou aj neverbálnou komunikáciou, napríklad nemusia rozumieť alebo vhodne používať hovorený jazyk, gestá, očný kontakt, výrazy tváre či tón hlasu. Na druhej strane disponujú množstvom iných schopností, ako napríklad schopnosť doslovne zopakovať počuté, analyticky myslieť, rešpektovať pravidlá, rozhodovanie na základe racionálneho uváženia, priamosť v správaní, úprimnosť a schopnosť učiť ľudí bez autizmu vnímať svet inak, lepšie, otvorenejšie.

Ak si 2. apríla na Deň povedomia o autizme oblečieme modrú farbu, vyšleme svetu signál, že rôznorodosť je obohatením nášho sveta. Vysielajme tento signál každý deň v roku.

Zdielať tento článok