NIVaM privítal milú pracovnú návštevu zo Vzdělávacího institutu pro Moravu, zariadenia pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov a strediska služieb školám

Prostredníctvom projektu Erasmus + sme zrealizovali v dňoch 13.3.2023 – 17.3.2023 mobilitu zamestnancov, v rámci ktorej p. Jana Daňková z VIM Brno metódou tieňovania snímala pracovné činnosti zamestnancov v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže v Krajskom pracovisku v Nitre.

Tieňovanie alebo job-shadowing umožňuje zamestnancom vo vzdelávaní dospelých, aby strávili určitú dobu v zahraničí v príslušnej organizácii pôsobiacej v tomto sektore vzdelávania.

Účastník tieňovania spracúva metódy a postupy práce využívané prijímacou organizáciou a následne testuje nové poznatky v praxi vo svojej domovskej inštitúcii.

Spoločne sme zdieľali informácie o obsahu a rozsahu ponuky našich služieb, marketingu a komunikácie so školami, spolupráce s lektormi. Porovnávali sme postupy našich organizácií pri organizácii vzdelávacích podujatí, vo vedení dokumentácie, evaluácie.

Diskutovali sme o realizovanej  spolupráci s ďalšími organizáciami, o trendoch a aktuálnych témach vo vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov. Naša kolegyňa z moravského pracoviska sa zoznámila  s pracovnými postupmi v NIVaM-e,  zdieľala informácie, skúsenosti  a príklady dobrej praxe.

Cenným bolo aj prezentovanie našej spolupráce a plnenie stanovených cieľov stáže počas súbežnej monitorovacej návštevy zástupcov Domu zahraničnej spolupráce, p. Kateřiny Lisnerovej a p. Jaromíra Coufalíka.

Cieľom programu Erasmus+ je umožniť medzinárodné návštevy a podporovať medzinárodnú spoluprácu. Prinášať inovácie vo vzdelávaní, podporovať všeobecný rozvoj zručností u účastníkov. Program sprístupňuje organizáciám nenahraditeľné skúsenosti zo zahraničia a pomáha im nadviazať cennú medzinárodnú spoluprácu.

Teší nás vzájomná spolupráca v zohranom medzinárodnom pracovnom tíme.

Sme radi, že máme skvelých partnerov na Morave!

Fotografia zdroj: Krajské pracovisko NIVaM v Nitre
Ilustračný obrázok zdroj: canva.com

 

Zdielať tento článok