Možnosti podpory zo strany odborných zamestnancov v centrách poradenstva a prevencie pri adaptácii žiakov z Ukrajiny

Po roku od začiatkov zaraďovania žiakov z Ukrajiny sa školy začínajú častejšie obracať na odbornú pomoc CPP pri ťažkostiach v správaní a v učení detí odídencov, v poradenstve pre žiakov ale aj rodičom, preto sme sa na webinári zaoberali tým, ako môžu odborní zamestnanci poskytnúť efektívnu podporu pri tvorbe bezpečného prostredia a klímy v triedach na školách ktoré začleňujú deti cudzincov. Podpora zo strany CPP sa môže líšiť v závislosti od toho, či na danej škole pôsobí alebo nepôsobí školský podporný tím.

 

Dozviete sa tiež, čo napomáha v poradenstve žiakov odídencov, ako môže CPP napomôcť k lepšej adaptácii žiakov odídencov, zvládaniu ťažkostí v učení a správaní s ohľadom na prípadnú jazykovú bariéru a trauma informovaný prístup vo vzdelávaní a poradenstve.

 

Na webinári sme sa venovali nasledujúcim témam:

– čo napomáha v poradenstve žiakov odídencov, ako môže CPP napomôcť k lepšej adaptácii žiakov odídencov, zvládaniu ťažkostí v učení a správaní

– porozumenie dôvodom, prečo sa niektoré deti odídencov adaptujú ťažšie

– trauma informovaný prístup a poradenstvo pri jazykovej bariére

– ako scitlivovať pedagogických zamestnancov a školské podporné tímy a podporiť budovanie bezpečia a pozitívnej klímy v triede

– aké diagnostické nástroje môžu odborní zamestnanci CPP používať v diagnostike

– o čo sa môžu v diagnostike oprieť, ak na Slovensku nemáme štandardizované testy pre deti cudzincov

– možnosti a limity diagnostiky ťažkostí v správaní, v učení, v emocionálnych ťažkostiach, v kariérovom poradenstve, v školskej pripravenosti a pod.

 

Webinár sa konal: 9. mája 2023 9.00-11.30

Lektorka: Mgr. Eva Krupová školská psychologička, psychologička so skúsenosťami s prácou s deťmi cudzincov

Webinár si môžete pozrieť TU.

Zdielať tento článok