Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých PIAAC pokračuje

Medzinárodný výskum PIAAC – Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (angl. Programme for the International Assessment of Adult Competencies) meria úroveň zručností populácie vo veku od 16 – 65 rokov.

Testovanie PIAAC ukáže, ako je na tom čitateľská a matematická gramotnosť a schopnosť adaptívneho riešenia problémov dospelých pracujúcich ľudí. 

Aktuálne prebieha hlavná fáza zberu dát, v ktorej bude oslovených celkovo 10 000 náhodne vybraných domácností. Tie budú tvoriť reprezentatívnu vzorku. Súčasne budú oslovení aj učitelia našich ZŠ a SŠ, ktorých odpovede budú porovnané s výsledkami výskumu PIAAC Online. Rozhovory, ktoré trvajú približne 2 hodiny, vykonávajú vyškolení opytovatelia pomocou prenosných počítačov. Účasť vo výskume je úplne anonymná, odpovede účastníkov nebude možné priradiť ku konkrétnym osobám a adresám.

Národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých realizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Aké sme mali v prvom cykle výskumu PIAAC (2012) výsledky?

V hodnotení úrovne zručností čitateľskej gramotnosti sa Slovensko umiestnilo spomedzi 24 porovnávaných krajín na 8. mieste. Toto umiestnenie získalo vďaka výrazne nadpriemernému podielu dospelých (až 44 % dospelých), ktorí sa umiestnili na treťom, t. j. priemernom stupni čitateľskej gramotnosti.

V hodnotení úrovne matematickej gramotnosti v roku 2012 sa Slovensko umiestnilo spomedzi 21 porovnávaných krajín na 7. mieste. Opäť za vysoké umiestnenie vďačí Slovensko vysokému podielu ľudí (41,1 %), ktorí sa umiestnili na priemernej (tretej) úrovni matematickej gramotnosti.

Všeobecne je možné konštatovať, že silnou stránkou Slovenska je schopnosť dlhodobo zabezpečovať priemernú úroveň čitateľskej a matematickej gramotnosti obyvateľov, ktorí absolvovali stredný stupeň vzdelávania.

 

Viac informácií na piaac.nucem.sk/

Zdielať tento článok