Medzinárodná odborná konferencia: DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA A REFORMA KURIKULA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

V dňoch 13., 14. a 16. marca 2023 sa uskutočnila medzinárodná odborná konferencia Digitálna transformácia a reforma kurikula pre základné školy. Podujatie zastrešila Svetová banka v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM).

Spoluprácu Svetovej banky a NIVaM sprostredkovala pred dvomi rokmi Európska komisia. Cieľom bolo zabezpečiť pomoc pri podpore zavádzania kurikulárnych zmien a opatrení na digitálnu transformáciu škôl, ako sú zachytené v Pláne obnovy a odolnosti.

Počas viacdňového programu sme s konzultantmi a odborníkmi na vzdelávacie politiky diskutovali o poznatkoch získaných z reforiem kurikúl a implementácie opatrení z krajín ako Portugalsko, Estónsko, Holandsko či Slovinsko.

„Viedla sa inšpiratívna debata aj o výzvach, potrebách či perspektívach učiteľov a iných odborníkov v oblasti vzdelávania na Slovensku. Ďakujeme Diego Ambasz, Iordan Iossifov, Angela Demas, Kelly Saatmann, Rein Rouw, Branislav Pupala za užitočné a podnetné informácie napríklad o vytváraní stabilných ale flexibilných kurikulárnych rámcov,“ dodáva Ľuboš Sopoliga, riaditeľ krajského pracoviska NIVaM v Prešove.

Celý program bol dostupný cez online stream a osobne sme sa stretli v Bratislave a Prešove.

Program konferencie – otvoriť tu.

 

Výstupy spolupráce

Analytické výstupy spolupráce a záznam prednášok z konferencie, na ktorých sa spolupodieľal aj NIVaM nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

Záznamy prednášok

Kurikulárna reforma na úrovni škôl a zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu (on-line)

Nuno Crato, bývalý minister školstva, Portugalsko

https://youtu.be/yvVwF3QKLdY

 

Poznatky získané z politík reformy kurikula a implementácia opatrení vo vybraných krajinách EÚ

Diego Ambasz, senior špecialista na vzdelávanie, Svetová banka

https://youtu.be/Inu8zxfMjrs

 

Od politiky k praxi: operacionalizácia rozhodnutí vzdelávacej politiky (on-line)

Angela Demas, vedúca špecialistka na vzdelávanie, Svetová banka

https://youtu.be/9yurPuCWomI

 

Politické scenáre reformy kurikula v prvom kvartáli 21. storočia

Iordan Iossifov, konzultant, Svetová banka

https://youtu.be/KrugNDiRAKc

 

Kurikulárna reforma v 21. storočí – od jednorazovej snahy po vytvorenie stabilných, ale flexibilných kurikulárnych rámcov (on-line)

Rien Rouw, strategický poradca, Ministerstvo školstva, kultúry a výskumu, Holandsko

https://youtu.be/55vuoLZ7JBU

 

Úspechy estónskeho školského vzdelávania z triedy: inovácia kurikula realizovaná na úrovni školy (on-line)

Kelly Saatmann, učiteľka a koordinátorka medzinárodných projektov, Základná škola Väätsa, Estónsko

https://youtu.be/8m4TlF6bYEE

 

 

Zdroj fotografií: NIVaM
Zdielať tento článok