Kto boli obete Národných socialistov? (dielňa pre učiteľov)

EuroClio a CEDIN pozývajú učiteľov spoločenskovedných predmetov na dielňu o projektovom vyučovaní v kontexte miestne zakotveného učenia, ktoré rozvíja samostatnosť žiakov a študentov a dáva im viac nezávislosti pri tvorbe projektu. 

KEDY: 29.5.2023  

KDE: bilingválne gymnázium C.S. Lewisa v Bratislave

Predstavíme vám  

Prihláste sa na edu@cedin.sk 

 

FB Event: https://bit.ly/DielnaPreUcitelov  

Projekt: Kto boli obete Národných socialistov 

Video tutoriály: Youtube 

Zdielať tento článok