Kroky Komenského v Nitre

Podujatie_Nitra

Takmer dvesto ľudí zavítalo v stredu, 8. 11. 2023 do Župného domu v Nitre, aby sa aspoň na pár hodín preniesli do histórie, ktorá sa viazala k myšlienkam a odkazom Jána Ámosa Komenského.

Dopoludnia sa tam uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie jubilejného už 20. ročníka celoslovenskej súťaže pre základné a stredné školy – Komenský a my. Súťaž organizuje Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Každoročne ju významne podporuje okrem rektorátu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre aj Nitriansky samosprávny kraj a Národný inštitút vzdelávania a mládeže, jeho krajské pracovisko v Nitre.

 

V roku 2023 bola pre školy vyhlásená z diela J. A. Komenského  Orbis pictus téma – Mesto. Túto tému mohli žiaci základných a stredných škôl so svojimi pedagógmi tvorivo uchopiť cez výtvarné a literárne výrazové prostriedky tak, aby nám spoločne odkryli svoje pohľady na vzácne miesta mesta, ako nazerať naň tak, aby sme sa v tom meste cítili bezpečne a denne v ňom stretávali porozumenie.

Súťaž je jedinečná v tom, že už 20 rokov má česko-slovenský rozmer. Jej prameňom bola Základná škola J. A. Komenského v Brandýse/nad Orlicí, kde v tomto meste Komenský prebýval. Uvedená škola v spolupráci s Národnou pedagogickou knižnicou J. A. Komenského v Prahe je každoročným vyhlasovateľom témy z jeho diela. Tento ročník bol výnimočný aj tým, že sme z Českej republiky privítali riaditeľa uvedenej základnej školy, Mgr. Miloslava Dušeka.

V neposlednom rade osobitosť tejto súťaže vystihuje aj to, že nezabúdame na pedagogické vedenie výtvarných a literárnych prác. Tento rok prišlo takmer 300 prác z celého Slovenska, a čo bolo potešujúce, tiež práce od zahraničných Slovákov z Lisabonu. Okrem ocenených žiakov boli aj Nitrianskym samosprávnym krajom ocenené dve pani učiteľky – PhDr. Darina Račková (Gymnázium Golianova, Nitra) a Mgr. Liana Vinter (ZŠ Topoľová, Nitra). Za NSK im ocenenie, plakety odovzdala pani PaedDr. Alena Jančoková Záčiková.

Ocenenie za NIVAM dostala pani učiteľka, Mgr. Katarína Benešová (SPŠPg Levice). Cenu jej odovzdala riaditeľka KP v Nitre, Mgr. Mária Pappová a Cenu rektora UKF v Nitre získala pani učiteľka, Mgr. Viera Poláková (ZŠ Budatínska, Bratislava) a prezvzala si ju z rúk pani prorektorky pre vzdelávanie, prof. PaedDr. Jany Duchovičovej, PhD.

Ocenených bolo 29 výtvarných a 9 literárnych prác súťažiacich žiakov. Slávnostné vyhodnotenie v priestoroch Župného domu v Nitre bolo umocnené kultúrnym programom, v ktorom sa predstavili deti z cvičnej MŠ na Alexyho ulici v Nitre a žiaci súkromnej ZUŠ Tralaškola v Nitre.

 Odbornou garantkou tejto súťaže je PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD. a v závere podujatia vyhlásila tému na rok 2024 – Cesty a putovanie. Propozície k téme nájdu školy na stránke http://www.kpg.pf.ukf.sk/. Výstava tohtoročných ocenených prác sa nachádza vo vestibule PF UKF v Nitre, na Drážovskej ul. 4.

 

Autor textu: doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD., Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre, e-mail: dkollarova@ukf.sk

Zdielať tento článok