Krajské pracovisko NIVaM v Bratislave pripravuje odborné podujatie Inovatívne zdroje a postupy STEAM

Zaujímajú Vás ako učiteľa trendy v interdisciplinárnom vzdelávaní, ktoré kombinuje rôzne oblasti od vedy, techniky cez umenie až po matematiku pod skratkou STEAM? 

Krajské pracovisko Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Bratislave (KP NIVaM v Bratislave) pripravuje spoločne s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave tematický odborný seminár s workshopmi.

„Podujatie Inovatívne zdroje a postupy STEAM ponúkne učiteľom základných aj stredných škôl možnosť rozšíriť si vlastné profesijné kompetencie súvisiace s týmto spôsobom výchovy a vzdelávania,“ priblížila Oľga Straková, učiteľ profesijného rozvoja pre biológiu z KP NIVaM v Bratislave.  

Vzdelávanie sa uskutoční aj v online, aj v prezenčnej forme. Záujemcovia majú k dispozícii dva termíny:

 3. 7. 2024 | 9. 00 hod – 12. 30 hod. | ONLINE VZDELÁVANIE | PRIHLÁSIŤ SA

PREZENČNÉ VZDELÁVANIE JE AKTUÁLNE PRELOŽENÉ NA AUUST 2024.

            O KONKRÉTNOM TERMÍNE BUDEME PRIEBEŽNE INFORMOVAŤ.   

Podujatia sú súčasťou riešenia projektu Erasmus+, 2021-1-LU01-KA220-SCH-000034433 project for Co-creating Transdisciplinary STEM-to-STEAM Pedagogical Innovations through Connecting International Learning Communities 2022 – 2024 a vznikli vďaka jeho podpore. 

 

 

 

Zdielať tento článok