Návrh štandardov informačnej gramotnosti

Informačná gramotnosť
Súhrn kompetencií jedinca potrebných k efektívnemu vyhľadávaniu, hodnoteniu a využívaniu informácii a informačných zdrojov vzťahujúcich sa k určitej potrebe.

Zložky informačnej gramotnosti:
• funkčná gramotnosť (literárna, dokumentová, numerická, jazyková),
• IKT gramotnosť.

celý článok (dokument doc, 121 kB)