ONLINE KATALÓG

VSTUP DO KIS TRITIUS

 

Práca s online katalógom

 • vyhľadávanie literatúry je možné aj bez registrácie / bez používateľského konta cez Vyhľadávanie
 • podrobnejšie vyhľadávanie podľa autor, názvu, typu dokumentu či iných kritérií je možné cez Pokročilé alebo ich kombináciou cez Kombinované vyhľadávanie
 • vyhľadaný dokument (k absenčnej aj prezenčnej výpožičke) si objednáte tlačidlom Získať

Ak je dokument vypožičateľný len prezenčne, a máte záujem si ho prezenčne požičať (teda na štúdium v našej študovni), kliknite na tlačidlo “Získať”

Následne kliknite na “Odložiť z poličky” 

 

  • pri článkoch je potrebné objednať zdrojový dokument (číslo, resp. ročník časopisu)
 • predlžovanie vypožičaných dokumentov:
  • čitateľ si vie výpožičnú dobu 30 dní (po prihlásení do svojho konta v katalógu Tritius) predĺžiť 2x, pokiaľ knihu nežiada iný čitateľ
  • knihy môžu byť vypožičané maximálne 90 dní, po uplynutí tejto doby sú výpožičky zablokované
 • podrobný návod na prácu s online katalógom

 

Registrovaní čitatelia

 • registrovaní čitatelia majú po prihlásení do svojho konta možnosť:
  • ukladať si svoje rešerše medzi Vybrané položky;
  • kontrolovať objednanú literatúru k výpožičke cez Moje objednávky;
  • predlžovať vypožičané dokumenty cez Moje výpožičiky;
  • rezervovať vypožičané dokumenty (rovnako ako objednávka literatúry k výpožičke cez Získať), a iné…

 

Čitateľské konto

 • prihlásenie – vpravo hore na hlavnej stránke online katalógu: Prihlásenie
  • meno: číslo čitateľského preukazu = ID alebo e-mail
   • pri prvej návšteve knižnice a po registrácii získate s čitateľským preukazom aj Číslo preukazu čitateľa = ID
   • e-mail je potrebné mať zaregistrovaný len raz, nie je možné ho použiť pre iného čitateľa
  • heslo: RRMMDD alebo heslo, ktoré ste dostali pri registrácii
   • RRMMDD – 6-miestny číselný kód, ktorý sa skladá z koncového dvojčíslia roku narodenia (RR), mesiaca narodenia (MM) a dňa narodenia (DD) čitateľa
   • po prvom prihlásení si môžete heslo zmeniť priamo v užívateľskom konte

 

V prípade akéhokoľvek problému pri práci s online katalógom či so svojím kontom nás môžete kontaktovať priamo:

 • e-mail: sluzby@nivam.sk
 • tel.: +421 2 68 208 615