Štatistika akademických knižníc

Zber údajov – Centrum vedecko-technických informácií SR

 

Pokyny k odovzdaniu údajov

Obdobie zisťovania:  január-december 2023
Konečný dátum doručenia výkazu:  ukončené
Vstup do webovej aplikácie na vyplnenie výkazu: WEB aplikácia
Kontakt na CVTI SR:  Helena Breveníková
02/69 295 625 – akademické knižnice
helena.brevenikova@cvtisr.sk

 

Súhrnné výkazy akademických knižníc SR