Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzitná knižnica

Dražovská 4, 949 01 Nitra

 

Tel.: 037/64 08 106 odd. služieb, 037/64 08 109 študovňa,

037/64 08 101 odd. bibliografie E-mail: lib@ukf.sk

URL: http://www.uk.ukf.sk/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0027

 

Riaditeľka: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.

Tel.: 037/64 08 096

E-mail: vtomkova@ukf.sk