Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

Štúrova 51, 949 59 Nitra

 

Tel.: 037/641 5030, 641 5039

E-mail: slpk@uniag.sk

URL: http://www.slpk.uniag.sk

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0013

 

Riaditeľka: Mgr. Beáta Bellérová, PhD.

Tel.: 037/641 5037

Fax: 037/641 5030

E-mail: Beata.Bellerova@uniag.sk