Jazykový kurz slovenčiny so štátnou skúškou pre ukrajinských pedagogických a odborných zamestnancov

V termíne od 18.9. do 15.12.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní v spolupráci s Univerzitou Komenského a UNICEF ponúka bezplatný jazykový kurz zameraný na rozvíjanie jazykovej kompetencie v slovenskom jazyku a všetkých zručností potrebných pre vykonávanie učiteľských a odborných povolaní v slovenskom školskom prostredí sprostredkované komunikatívnou a činnostnou metódou. Súčasťou kurzu je príprava na absolvovanie skúšky zo štátneho jazyka. Kurz je určený pre ukrajinských pedagógov a odborných zamestnancov, ktorí chcú pôsobiť naďalej v slovenských školách.

Vzdelávanie bude realizované hybridnou formou. Prezenčné stretnutia sa budú konať iba pre bratislavských účastníkov v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave. Pre účastníkov z ostatných regiónov sa stretnutia budú konať online. Celková kapacita kurzov je ohraničená a bude sa ich  môcť zúčastniť 67 účastníkov a účastníčok. Rozsah vzdelávania je 50 vyučovacích hodín. Na ukončenie kurzu bude potrebné úspešne zvládnuť písomnú a ústnu konverzáciu v slovenčine, ideálne, absolvovať skúšku zo štátneho jazyka.

Účasť na kurze, študijné materiály a poplatok za skúšku zo štátneho jazyka sú plne hradené z projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, na ktorom NIVaM spolupracuje s UNICEF.

Záujemcovia sa môžu na tento kurz prihlásiť prostredníctvom online registračného formuláru dostupného kliknutím TU (https://forms.office.com/e/31QDEuQRiN).

Registrácia je otvorená do 31.8.2023.

 

Zdielať tento článok