Interaktívny workshop – Ako si nájsť novú prácu

V spolupráci s OZ Mareena sa 4.7.2023 organizoval interaktívny workshop, ktorý bol určený pre odídencov z Ukrajiny, uchádzačov o prácu a najmä pre rodičov, zákonných zástupcov detí, obzvlášť pre matky, ktoré sa pokúšajú uplatniť na slovenskom trhu práce. Lektorka ich počas worhskopu previedla tvorbou životopisu vo formáte Europass, vysvetlila rozdiel medzi životopisom a motivačným listom. Poskytla uchádzačom veľmi cenné tipy a odporúčania, ako sa pripraviť na pracovný pohovor. Taktiež informovala o pracovných portáloch, na ktorých je možné nájsť zaujímavé pracovné ponuky. Miestom konania workshopu bolo krajské pracovisko NIVaM v Trenčíne (Pod Sokolicami 14, Trenčín)

Za Národný inštitút vzdelávania a mládeže, konkrétne projekt UNICEF – Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, regionálna metodička za Trenčiansky kraj Mgr. Zuzana Uhlárová, odprezentovala rôzne možnosti podpory, ako napríklad štúdium slovenčiny, tlmočník či využitie psychológa.

Účastníkov taktiež informovala o postupe uznávania dokladov o vzdelaní zo zahraničia, ako aj poskytla poradenstvo ohľadom prijímania detí do škôl. Počas workshopu zozbierala aj cenné podnety od účastníkov na ďalšie spracovanie a poskytnutie riešení. 

 

 

Zdielať tento článok