Infoseminár k zmenám v prihlasovaní a organizácii súťaže PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v spolupráci s MŠVVaŠ SR a MK SR organizuje súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

 

Organizačné zmeny inštitúcie ovplyvnili aj zmeny v organizačnom poriadku súťaže a v prihlasovaní sa škôl do súťaže. Vo väzbe na uvedené pozývame učiteľov primárneho vzdelávania, učiteľov slovenského jazyka a literatúry základných a stredných škôl na informačný seminár, ktorý sa uskutoční:

 

  • pre pedagogických zamestnancov z  Košického a Prešovského kraja online formou dňa 21.11.2022 o 14.30 hodine, link na prihlásenie:

Informačný seminár pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry | MPC (mpc-edu.sk)

Kontakt: Mgr. Štefánia Kudlíková

 

  • pre pedagogických zamestnancov z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja online formou dňa 22.11.2022 o 14.30 hodine, link na prihlásenie:

https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/3817

Kontakt: PaedDr. Mária Onušková

 

  • pre pedagogických zamestnancov zo  Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja online formou dňa 24.11.2022 o 14.30 hodine, link na prihlásenie:

https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/3819

Kontakt: Mgr. Lenka Štalmachová

 

Téma: Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – organizácia súťaže, zmeny v prihlasovaní.

Dĺžka: max. 90 minút

Lektorky: Mgr. Adriana Šišková, NIVaM a Mgr. Katarína Filipová, NIVaM

 

Prihláseným účastníkom bude zaslaný link na vstup do online miestnosti.

Zdielať tento článok